free html web templates

Plan połączenia Climbex S.A. i Insperit Data Management Sp. z o.o.

[2018-11-15]

Mobirise

W związku z zamiarem połączenia spółki Climbex S.A. (wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000368467) i Insperit Data Management Sp. z o.o. (wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000538755), Spółki uzgodniły i sporządziły Plan Połączenia zgodnie z art. 498 oraz 499 kodeksu spółek handlowych o treści jak w załącznikach: