html5 templates

Skanowanie 3D miast

Technologia skanowania laserowego 3D jest uznaną, w pełni sprawdzoną na rynku geodezyjną metodą pozyskiwania danych przestrzennych. To nowoczesna alternatywa klasycznych pomiarów geodezyjnych. 

        Produktem skaningu może być zarówno sama chmura jak i po dalszym przetworzeniu plany, mapy, rysunki, wizualizacje, modele 3D i 2D, szereg analiz.

Metoda ta doskonale wspiera proces budowy cyfrowych modeli na potrzeby planowania inwestycji, remontów, promocji regionu, zmian wykorzystania terenu oraz budowania planów zagospodarowania przestrzennego, wspomaga inwentaryzację sieciowej infrastruktury miejskiej. Precyzyjne dane pozyskane w procesie skaningu wspierają również zarządców dróg umożliwiając zarządzanie oznakowaniem drogowym, planowanie transportu wielkogabarytowego oraz analizy pod potrzeby planistyczne zajęć pasa drogowego.

Mobirise

  

        Skanowanie laserowe umożliwia samorządom lokalnym efektywną kosztowo oraz czasowo ewidencję nośników reklamowych, precyzyjną parametryzację opłaty reklamowej, a także wytyczenie stref o zróżnicowanych stawkach, co znacznie ułatwia osiągnąć zakładane cele lokalnej polityki krajobrazowej w oparciu o faktyczny obraz przestrzeni miasta.

Monitoring temperatury

       System termometrii bazujący na technologii M2M (machine to machine), pozwala zadbać o odpowiednie monitorowanie i kontrolowanie warunków temperaturowych w sposób automatyczny. Szerokie zastosowanie znajduje w branży medycznej, gdzie niezwykle ważne jest odpowiednie przechowywanie oraz transport medykamentów. Doskonale sprawdza się także w branży spożywczej, gdzie temperatura jest kluczowym parametrem w magazynowaniu produktów zarówno mrożonych, świeżych czy przetworzonych. Nieodpowiednie warunki przechowywania mogą prowadzić do ogromnych strat finansowych i wizerunkowych.

Podstawą systemu są precyzyjne i kompaktowe rejestratory:

Mobirise

RF rejestrator

Rejestrator temperatury (wersja dodatkowo kontrolująca wilgotność jest także dostępna), dający się łatwo montować i pozwalający bezprzewodowo w sposób ciągły monitorować temperaturę, komunikując się z systemem za pomocą częstotliwości radiowych.

Mobirise

NFC rejestrator

Rejestrator temperatury wielkości karty kredytowej, umożliwiający kontrolę warunków podczas transportu. Umożliwia  zapisanie dodatkowych informacji o produkcie i transporcie. Możliwy do odczytania z dowolnego telefonu z systemem Android i obsługą NFC.

Cały system jest konfigurowany i skalowany w zależności od potrzeb. Dla zachowania pełnego bezpieczeństwa produktu, transmisja danych jest zaszyfrowana i chroniona przed manipulacją ze strony osób nieupoważnionych. Sprzęt jest zgodny z regulacjami HACCP i GDP oraz normą EN 12830 i normą ETSI 300-220.

Jakiekolwiek zmiany wartości temperatury są rejestrowane, a wyniki pomiarów prezentowane przy pomocy dedykowanej aplikacji, dostępnej na komputerach stacjonarnych i smartfonach. Rozwiązanie dostarczamy wspólnie z naszym partnerem technologicznym - firmą Blulog.

Mobirise

Paszportyzacja i inwentaryzacja

        Jesteśmy zespołem, który doświadczenie  zdobywał w udanych realizacjach projektów paszportyzacji największych sieci teletechnicznych kraju. Zbieraliśmy dane z dokumentacji technicznej oraz na podstawie inwentaryzacji w terenie. Nasze doświadczenie obejmuje również dystrybucyjne sieci energetyczne. Model danych odzwierciedlał obiekty od poziomu GPZ do przyłącza nN, wraz atrybutami opisowymi i geometrią. Posiadamy także doświadczenie w zakresie ewidencji sieci gazowej dla jednego z liderów polskiego rynku. W ramach projektu wykonywana była również digitalizacja dokumentacji technicznej.

Wysoka elastyczność pozwala nam dopasować się do indywidualnych wymagań Klientów. 

Mobirise

Wolumen naszych realizacji.

W trakcie prowadzonych przez nas realizacji pozyskaliśmy do różnych systemów ponad 80 tysięcy kilometrów sieci dystrybucyjnych wraz z parametrami technicznymi obiektów składowych, korzystając z danych elektronicznych, papierowych i z terenu.

Mobirise

 

Nasz zespół uczestniczył we wszystkich etapach realizacji. Współtworzyliśmy założenia modelu danych, współokreślaliśmy źródła informacji, realizowaliśmy pilotaże, wdrażaliśmy projekty na obszarze całej Polski.

Mobirise

 

W projekty,  w zakresie wprowadzania danych, kontroli jakościowej, koordynacji i nadzoru, logistyki, obsługi rozwiązań informatycznych oraz inwentaryzacji, jednoczasowo było zaangażowanych od 25 do 186 pracowników. 

ponad 80 000

km sieci dystrybucyjnych

Dla porównania : obwód Ziemi wynosi 40 075 kilometrów, a odległość w linii prostej pomiędzy Wrocławiem a Rio de Janeiro wynosi 10 108 kilometrów.

ok. 100 000 000

pozyskanych atrybutów

Dla porównania : Człowiek czytający 200 słów w ciągu minuty, przez 8 godzin dziennie, przez 5 dni w tygodniu na przeczytanie 100 milionów słów potrzebowałby 4 lat.

Realizacja projektów paszportyzacji sieci

        Proces przenoszenia informacji o zasobach paszportyzacyjnych do środowiska cyfrowego odbywa się w naszym Centrum Wprowadzania Danych. Na bazie wykonanych przez nas kopii dokumentacji technicznej Klienta, pozyskujemy atrybuty opisowe wraz z danymi o lokalizacji całej infrastruktury technicznej oraz tworzymy warstwy cyfrowe obrazujące położenie sieci w terenie. Powstaje w ten sposób spójne odwzorowanie sieci przesyłowych, z uwzględnieniem wszystkich zależności pomiędzy poszczególnymi elementami, gdzie każde urządzenie opisane jest przy pomocy odpowiednich parametrów technicznych.

Mobirise

Wnikliwa analiza wszelkich dostępnych materiałów, a także poznanie specyficznych potrzeb każdej branży jest najważniejszym etapem każdego projektu. Podczas spotkań i warsztatów dokładnie opisywany jest model danych oraz przygotowywane szczegółowe procedury dotyczące obiegu plików i dokumentów, jak również procedury kontroli jakościowej.

Odpowiednio wybrana, reprezentatywna próbka materiałów może być źródłem pilotażowego pozyskania danych. Wykonanie takiego próbnego wprowadzenia danych ma na celu przetestowanie przyjętych rozwiązań i procedur oraz ich ewentualną modyfikację. Pozwala wykazać poprawność i kompletność modelu danych, a także zasad realizacji Projektu.

Digitalizacja

W ramach procesu digitalizacji oferujemy przetworzenie różnych typów dokumentów od dokumentacji kadrowo- płacowej, administracyjno- finansową, aż po skomplikowane dokumenty techniczne zawierające niejednokrotnie obszerne mapy, schematy techniczne czy paszporty obiektów. Zeskanowana dokumentacja może zasilić cyfrowe repozytorium, co znacznie wpływa na efektywność pracy użytkowników.

Skrócenie czasu dotarcia do informacji.
Możliwość pracy kilku osób jednoczasowo z danym dokumentem.
Bezpieczeństwo oryginału bez ryzyka zagubienia lub zniszczenia jedynej kopii.
Oszczędność powierzchni biurowej i kosztów utrzymania archiwum.

ID Repository

Insperit Data Repository jest aplikacją, która pozwala uporządkować zasób dokumentacyjny oraz umożliwia dostęp do dokumentów w trybie 24/7 nie tylko w biurze, gdyż dostępna jest także z poziomu urządzeń mobilnych.

Na poniższej grafice - GUI aplikacji ID Repository.

Mobirise

        Nasze autorskie cyfrowe repozytorium dokumentów i danych służy do organizacji oraz zarządzania wszelkimi zasobami cyfrowymi, umożliwiając indeksację i opisanie danymi, szybkie wyszukiwanie oraz podgląd bądź pobranie dokumentów. Repozytorium umożliwia definiowanie własnej struktury, projektowanie obiektów oraz przypisanie im dowolnej ilości atrybutów opisowych i technicznych, a struktura bazy danych pozwala na zasilenie danymi z innych systemów. Aplikacja może być dzięki temu łatwo dostosowana do bieżących projektów. Dopasować można również zasady walidacji.  ID Repository pozwala także na wizualizację obiektów na mapach.

Skanowanie 3D w przemyśle

Technologia skanowania 3D umożliwia szybką, kompletną, atrakcyjną cenowo rejestrację przestrzeni, w tym również miejsc trudno dostępnych i niebezpiecznych. Skanowaniu podlegać mogą najbardziej złożone obiekty, od małych detali, po całe zbiory budynków, hal, sieci przesyłowe, instalacje przemysłowe czy linie produkcyjne.


Film prezentujący możliwości
technologii na przykładzie instalacji przemysłowej.

        Z pozyskanej chmury punktów możliwe jest opracowanie szczegółowych modeli 3D, które mogą być użyte do dalszego projektowania i analiz oraz tworzenia systemów informacji budynków (BIM – Building Information Modelling), które oprócz informacji przestrzennych, przechowują powiązane z nimi dane opisowe oraz parametry konstrukcyjne obiektu. Zarządzanie budynkami oparte na modelach BIM optymalizuje proces fazy planowania jak i eksploatacji w zakresie rozbudowy, zarządzania produkcją, inwentaryzacji majątku i zasobów produkcyjnych oraz zredukowanie czasu pracy i kosztów.

Na podstawie pozyskanych danych tworzymy także klasyczną wektorową dokumentację 2D w postaci rzutów, widoków i przekrojów.